Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2014

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 02/09/2014 - 13570 lượt xem.

Ngày 28/08/2014, Hội Đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề cấp nhà nước năm 2014 thuộc Bộ Tài Chính, đã ra thông báo số 01/TB-HĐT về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2014.

Nội dung thông báo về kỳ thi 2014:

  • Thời gian thi dự kiến: Từ 31/10  đến 04/11/2014 (Nghỉ ngày Chủ nhật 02/11/2014)
  • Địa điểm thi dự kiến: Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/09/2014 đến ngày 18/09/2014
  • Lệ phí dự thi

Thông báo cũng bao gồm những thông tin mà từng đối tượng thí sinh dự thi cần biết như điều kiện dự thi, môn thi, thời gian thi và hình thức thi, hồ sơ dự thi, …

Các bạn quan tâm xin mời xem chi tiết Thông báo 01/TB-HĐT và hồ sơ đăng ký dự thi

 

FB_CCHNKT

Diễn đàn Webketoan