Tổng hợp văn bản pháp quy liên quan đến bảo hiểm

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 20/09/2016 - 7216 lượt xem.

Nhằm giúp độc giả có thể dễ dàng tra cứu văn bản các văn bản bảo hiểm, đặc biệt là những độc giả làm nhân sự tại doanh nghiệp, nay WKT tiến hành cập nhật văn bản theo 3 loại bảo hiểm như sau:

*Bảo hiểm xã hội:

1. Quyết định 1018/QĐ-BHXH

Trích yếu: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

Ngày ban hành: 10/10/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

2. Luật BHXH số 58/2014/QH13

Trích yếu: Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

….

Chi tiết hơn: tuvan.webketoan.vn

*Bảo hiểm y tế:

1. Luật BHYT số 25/2008/QH12

Trích yếu: về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiển y tế.

Ngày ban hành:  14/11/2008

Ngày hiệu lực: 01-07-2009

2. Luật BHYT sửa đổi số 46/2014/QH13

Trích yếu: sưả đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12.

Ngày ban hành: 13/06/2014 

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

….

Chi tiết hơn: tuvan.webketoan.vn

*Bảo hiểm thất nghiệp:

1. Luật việc làm 38/2013/QH11

Trích yếu:  quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Ngày ban hành: 16/11/2013

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

3. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

Trích yếu: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 12/03/2015

Ngày hiệu lực: 01/05/2015

Chi tiết hơn tại: tuvan.webketoan.vn

 

 

Diễn đàn Webketoan