Tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 12/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 07/12/2017 - 5982 lượt xem.

Ngày 30/11/2017, Bộ tài chính ban hành thông báo 5720/TB-KBNN

Theo đó thông báo: 

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2017 là 1 USD = 22.451 đồng, giảm 14 đồng so với tỷ giá tháng 11/2017 (22.465 đồng/USD, Thông báo số 5221/TB-KBNN ngày 31/10/2017).

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước

Tải văn bản: Tại đây

Diễn đàn Webketoan