Tỷ giá ngoại tệ tháng 10/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 04/10/2018 - 2676 lượt xem.

Vừa qua, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Thông báo 4752/TB-KBNN tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 10 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 10 năm 2018 là 1 USD = 22.697 đồng (tăng 17 đồng so với tỷ giá tháng 9/2018 (22.680 đồng/USD, Thông báo số 4281/TB-KBNN ngày 31/8/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tải thông báo: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan